MAIRA GŪTMANE

365 ATBRĪVOŠANĀS

IX DAĻA

TAS TĀDS IR?

KAS

M.GŪTMANE

Es esmu pārliecināta un mana pieredze darbā ar sevi un maniem klientiem šo pārliecību apliecina – mūsu dziļākajā būtībā ir veselums, viedums, apzinātība, kas, ja mēs tam visam netraucējam, tiek lieliski galā ar pilnīgi visu.


Bet, kas parasti ar mums notiek? Tā vietā, lai uzticētos savam iekšējam viedumam, intuitīvajām zināšanām, mēs jautājam prātam - kā to visu atrisināt. Un tā rezultātā šis viedums netiek pie vārda.


Pieņemsim, ka mums šķiet, ka mums ir problēma. Ja mēs ļaujam sev būt atvērtiem, mēs varam pamanīt, ka mūsu problēmas ir tikai šķietamība. Un tāpēc, ka mēs ticam, ka tās ir reālas, pirmā lieta, ko mēs darām – cenšamies saprast, ko darīt ar problēmu.


Mēs gribam saprast, kāpēc tā ir, mēs gribam to atrisināt. Un ko tas galu galā dod? Tas pastiprina mūsu ilūziju par to, ka mums ir problēma. Tas mums rada vēlmi tiesāt mūsu problēmu, izskaidrot to citiem, bet tas aizņem uhhhhh cik daudz mūsu domāšanas kapacitāti.

Bet, ja nu

mēs ļaujam

sev izmainīt

visu pašos

pamatos?

Varbūt problēma nav vispār?

Bez tam mēs vēl arī tiesājam sevi par to, ka mums ir problēma - es esmu slikts, es neesmu pietiekoši gudrs. Un tā mēs nospiežam sevi un tajā pašā laikā cenšamies noraidīt problēmu.


Mēs tērējam ļoti daudz laika, lai atbrīvotos no problēmas. Un pēc visām šīm aktivitātēm problēma tiešām izskatās ļoti reāla. Un to visu mēs papildinām ar pierādījumu vākšanu.


Mēs filtrējam dzīvi, balstoties uz pārliecību, ka šī iedomātā problēma ir reāla. Un mēs pat ejam tālāk – mēs meklējam pierādījumus tam, kāpēc mums ir jācieš.


Un tā mēs darbojamies un problēma šķiet vēl reālāka. Jo Tu taču nebūtu tērējusi laiku un enerģiju ilūzijai, vai ne? Tā mēs ieliekam sevi nebeidzamā riņķī, no kura nav izejas.


Bet, ja nu mēs apstājamies un ļaujam sev atvērties un pajautāt sev, kas īstenībā notiek? Un, ja nu mēs palaižam vaļā jebkuru no cilpas posmiem:


...

M.GŪTMANE

  • vēlmi saprast problēmu
  • vēlmi tiesāt problēmu
  • vēlmi izskaidrot problēmu
  • vēlmi noraidīt problēmu
  • vēlmi atrast pierādījumus

... un pieņemam sevi un problēmu cik labi spējam tieši šobrīd. Un tev nekas nav jādara, lai tu būtu tas, kas tu jau esi – viedums, perfektums, harmonija, veselums.

PIRKT E-KURSU

KAM ŠIS KURSS BŪS PIEMĒROTS

365 atbrīvošanās ir domātas ikvienam, kas vēlas ieviest vairāk brīvības savās domās, savās emocijās un līdz ar to arī savā dzīvē.

Šis vienkāršais instruments, jo vairāk tiek lietots, jo vairāk apzinātības ienes mūsos un līdz ar to, arvien mazāk kādas neapzinātas programmas / lomas / identitātes vada mūsu dzīvi mūsu vietā.

Šī metode ir pārsteidzoši efektīva ar savu vienkāršību. M.Gūtmanes pieredze liecina, ka ar laiku tā var iedot pārliecību, ka jebkas, kas ir manu ciešanu iemesls, ir tikai emocijas, no kurām es varu atbrīvoties, ja es pārstāju tās turēt pie sevis. Un tas neprasa ne gadus, ne mēnešus, pat ne dienas. Tas prasa manu nesamierināšanos ar esošo situāciju. Tas prasa tikai tik daudz kā atvērt sažņaugto plaukstu un to atverot ļaut tam, ko tik ilgi esam nēsājuši sev līdzi, aizlidot.

L. Levensons

Šīs metodes pamatlicējs ir Lesters Levensons.


42 gados viņš tika aizsūtīts mājās nomirt pēc otrā infarkta. Viņa slimību vēsturē bija vēl daudzas nopietnas kaites. Mājās, gaidot, kad nu tā pēdējā stunda atnāks, viņš, būdams inženieris, sāka nodoties pārdomām par to, kas varētu būt viņa ciešanu iemesls. Un tā atklājās šī tehnika, kura vēl ir pazīstama ar nosaukumu Sedonas metode.


Lesters nodzīvoja vēl 42 gadus tā arī neizjūtot vajadzību apmeklēt ārstu. Es mācījos šo metodi no viņa skolniekiem Heila Dvoskina un Larija Kreina, kuri šo metodi turpina attīstīt jau katrs ar savu individuālo redzējumu.

ATBRĪVOŠANĀS METODE

1909 - 1994

E-KURSA PROGRAMMA

30 ATBRĪVOŠANĀS TĒMAS

241. Rokam dziļāk saistībā ar vēlmi kontrolēt. Kā tu to sajūti sevī? Gan vēlmi kontrolēt, gan vēlmi būt kontrolē. Visu vadīt vai ļaut sevi vadīt? Ideālā vieta ir pa vidu, kurp mēs ļausim sev nokļūt.


242. Rokam dziļāk saistībā ar vēlmi pēc atzinības, vēlmi būt mīlētai. Kā tu to sajūti sevī? Atkal meklējam šo kaifīgo vietu, kur ir harmonija. Un tā ir mūsu iekšējā gatavība būt mīlētiem un iekšējā gatavība būt nemīlētiem.


243. Rokam dziļāk saistībā ar vēlmi būt drošībā, vēlmi izdzīvot. Kā tu to sajūti sevī? Harmoniju mēs iegūstam, ja spējam izjust gatavību dzīvot mūžīgi un nomirt šajā acumirklī.


244. Rokam dziļāk saistībā ar vēlmi būt Veselumā, vēlmi būt kopā un kā pretējo – vēlmi būt atdalītam, vienam. Kā tu to sajūti sevī? Harmonija ir pa vidu un var izpausties kā iekšējā gatavība vienmēr būt kopā un vienmēr būt vienam.


245. Viss ir ļoti vienkārši. Prāts tiecas visu sarežģīt. “Patiesība ir vienkārša, ja tā būtu sarežģīta, tad ikviens to varētu saprast.”(V.Vitmens) Arī mana pieredze ir bijusi šāda - ejot tālāk, gribējās mācīties kaut ko sarežģītāku. Bet tehnikas vai mākslas pamatā ir jābūt vienam teikumam jeb vienkāršībai.


246. Es vēlos izmainīt savu bērnu vai tā uzvedību. Tā ir neapzināta vēlme būt kontrolētam. Vai tu nejūties kā Upuris attiecībā uz to, ka tavs bērns nav izmainījies? Bērns vislabāk mācās no tā, ko mēs darām, no tā, kā mēs dzīvojam, nevis no tā, ko mēs mācām. Ja mēs atlaižam vēlmi kontrolēt un būt kontrolētiem, mēs varam teikt to pašu, bet visdrīzāk iegūsim pilnīgi citu atbildes reakciju.


247. Atkarība kā vēlme būt kontrolētam. Atkarība ir mūsu Spēka atdošana tai, visbiežāk neapzināti un automātiski. Ja mēs atdodam savu Spēku kādam citam, tā ir neapzināta vēlme būt kontrolētam.


248. Izaugsme. Lesters Levensons: “Izaugsme ir pārliecību par trūkumu un ierobežojumu atbrīvošana.”


249. Svarīgāks par to, ko Tu dari, ir tas, kas Tu esi, kad Tu to dari. Lai ko Tu darītu, apzinies, kas Tu esi ar šo darbību. Mēs varam identificēt sevi ar to, kas mums pieder, vai ar to, ko mēs darām, vai arī ar sevi kā nemirstīgu, mūžīgu, visur esošu dvēseli. Šajā reizē ļausim atbrīvošanās tehnikai palīdzēt palaist vaļā idejas par darbošanos.


250. Attiecības. Atvērtība mīlošai komunikācijai. Cik daudz ar pilnu klātesamību tu esi tad, kad tu, sastopoties ar savu kolēģi, novēli viņam - “Labrīt”? Cik daudz ar pilnu klātesamību tu esi tad, kad tu, sastopoties ar nejaušu garāmgājēju, novēli viņam domās veiksmi? Vai nenovēli?


251. Ķermenis. Rokam dziļāk. Fiziskais diskomforts. Pretestība, kas parādās no teikuma - “Tas būs visu laiku”. Neticība, kas parādās no teikuma - “Tas pāries acumirklī”.


252. Es zinu, ka tas ir tieši tā, kā tas ir. Ļoti radoša sajūta. Bet šī sajūta rada arī to, ko mēs negribam, tad, kad mēs neapzināti izveidojam sevī neatbalstošas “es zinu” sajūtas. Vai Tu vari palaist vaļā šo “es zinu”?


253. Tu neesi tikai tavs ķermenis. Ja tu neesi tavas pēdas, kas tu esi? Ja tu neesi tavs deguns, kas tu esi? Ja tu neesi tavas ausis, kas tu esi? Ja tu neesi tavs vēders, kas tu esi? Ja tu neesi tavas rokas, kas tu esi? Ja tu neesi tavs ķermenis, kas tu esi? Vai tu vari uzaicināt visu, kas parādās no domas “es neesmu šis ķermenis”? Vai tu vari palaist vaļā ideju, pārliecību, ka tu esi tikai tavs ķermenis?


254. Mīlēt savu ķermeni. Ja mēs skatāmies uz mīla-naids sajūtām attiecībās ar savu ķermeni, visbiežāk mēs tomēr esam naidā ar savu ķermeni, pat tad, ja esam nosacīti veseli. Bieži vien mums šķiet, ka šī ķermeņa nemīlēšana ir tas, kas liek mums par to labāk rūpēties, stumjot to uz pilnības pusi. Mīlēt savu ķermeni nenozīmē apmierināties ar to, kas ir, un neiet tālāk. Tas nozīmē sagādāt labu vidi, kurā ķermenis pats var dziedināties un justies lieliski.


255. Telpa. Ķermenis. Mums visapkārt ir daudz telpas, kuru mēs neapzināmies. Un pat tas, ko mēs uzskatām par cietu – priekšmeti, ķermeņi, pēc zinātnieku atklājumiem ir veidoti no telpas. Mēs, iespējams, esam pazaudējuši šo telpas un tukšuma sajūtu, un tāpēc neapzināmies, ka mēs vairāk esam šis tukšums.


256. Panākumi un bagātība ir dabiski. Ja mēs ļaujam sev vienkārši būt, un, ja mēs ļaujam visam, kas ir, vienkārši būt, ja mēs atveramies un esam pieejami, panākumi un bagātība atnāk dabiski un viegli. Mēs bieži vien domājam, ka to ir jāsasniedz ar stumšanu, ar grūšanu, ar grūtībām. Tas nav iespējami bez problēmām. Mēs bieži vien domājam – ja panākumi vēl nav, tad mēs neesam vēl pietiekoši cītīgi stūmuši, centušies. Bet, ja nu viss ir pavisam savādāk? Ja nu mēs tomēr iegūstam vairāk, darot mazāk?


257. Es netieku vaļā no prāta pļāpātāja. Tas spēj mums iedot neticību tam, ka mums kaut kas var izdoties. Kad mēs uzņemamies atbildību par savām domām, mēs iegūstam kontroli.


258. Vai tu dzīvo dzīvi vai izliecies, ka tu to dzīvo? Pārāk liela plānošana, pārāk liela prātošana var aizēnot dzīvi un tās izdzīvošanu. Apstājies un pamani, kas notiek. Jau šāda vienkārša darbība var ļaut tev izrauties no ierastās dzīves nedzīvošanas rutīnas.


259. Radīšana ir sajūtu ceļš. Nevis smaga darba un piepūles ceļš. Nevis nejauša veiksme - paveicās . Tā ir Visuma atbildes reakcija uz mūsu iekšējām sajūtām.


260. Bagātības vairošana. Tev nepaliek mazāk, ja kāds cits iegūst. Kad tava sirds priekā gavilēs par citu finansiālajiem panākumiem, tad tu vari būt pārliecināta, ka tava iekšējā pretestība ir palaista vaļā.


261. Pateicība par to, kas tev jau ir, ir īsākais ceļš uz panākumiem. Nekad nevar būt par daudz pateicības. Kā mēs vēl dziļāk varam pateikties par to, kas mums jau ir? Un visgrūtākais darbs – pateikties par to, kas jau ir, bet par ko nemaz negribas pateikties!


262. Pietiekoši. Kad mēs spējam palaist vaļā iekāri pēc vairāk, mēs spējam piedzīvot pilnīgi jaunu sajūtu un dzīvi. Vēlme pēc vairāk neļauj mums izbaudīt to, kas ir.


263. Bez citiem mēs nevarētu pieredzēt sevi. Cilvēki mums apkārt ir milzīga vērtība, neskatoties uz to, ka liela daļa no viņiem domā savādāk. Atšķirības palīdz attīstīties. Un mēs spējam iegūt no jebkurām attiecībām.


264. Citu cilvēku pārspēks. To mēs pieredzam tikai tad, ja mēs atbilstoši reaģējam. Reaģēšana ir mūsu varā.


265. Ja mēs saredzam citu vājumu un uzskatām, ka mums viņiem ir jāpalīdz, un mēs neapzināti salīdzinām viņu vājumu ar mūsu spēku, mēs nepalīdzam. Kad mēs meklējam Spēku viņos, tad mēs palīdzam un viņu Spēks vairojas.


266. Vēl par naudu. Vai tu vari ļaut sev sajust trūkuma sajūtu, baiļu sajūtu? Un tagad pretējo – bagātība, pārpilnība, pietiekoši? Ejot tālāk šādā veidā, mēs varam izdzēst trūkuma sajūtu. Tai klātesot, mums ir stipri vien apgrūtinoši radīt savu bagātību.


267. Domas un prāts. Mēs bieži vien domājam, ka mēs esam mūsu prāts, mūsu domas. Bet mēs esam kaut kas vairāk. Mēs esam tas, kas satur prātu. Mēs esam ļoti pieraduši, ka prāts mūs vada, bet tā ir tikai šķietamība. Tieši tā mēs dodamies sevis kritizēšanā. Par ko Tu sevi kritizē?


268. Vēlme būt “pareizam”. Man ir taisnība. Tas ir pareizi. Neskatoties uz to, ka tas nestrādā, mēs vienalga cenšamies to paturēt, jo savādāk var nākties atzīt, ka mums nav taisnība. Palaižot vaļā vēlmi “man ir taisnība”, mēs iegūstam brīvību, jo pareizi vai nepareizi ir tikai koncepti.


269. Bailes un raizes. Rokam dziļāk. Šajā reizē mēs ļausim sev paskatīties uz bailēm kā uz mūsu spēju iztēloties, kas notiks ļaunākā scenārija gadījumā. Kas ir tas, ko mēs ar bailēm sagaidām, ka tas varētu notikt?


270. Iekāre. Rokam dziļāk. Kas ir tas, ko tu vēlies, ko tu iekāro? Vai tu vari ļaut sev sajust – tā nedrīkst, tas nav pareizi, es to nevaru, tam būs sliktas sekas? Ļauj sev izbaudīt relaksāciju, kas rodas no ļaušanas sev iegūt to!

IX DAĻA

Esi šeit pirmo reizi?

Lūko kas mums ir

"365 atbrīvošanās" I daļā!

SKATĪT I DAĻU

Lūko mums ir arī izcilā

"365 atbrīvošanās" II daļa!

SKATĪT II DAĻU

Mums jau ir veselas

"365 atbrīvošanās" III daļas!

SKATĪT III DAĻU

IESKATIES IEPRIEKŠĒJĀS DAĻĀS

Ieskaties, kas paslēpies

"365 atbrīvošanās" IV daļā!

SKATĪT IV DAĻU

Jau 5 mēneši un

"365 atbrīvošanās" V daļa!

SKATĪT V DAĻU

Pusgads un VI

"365 atbrīvošanās" daļas!

SKATĪT VI DAĻU
SKATĪT VII DAĻU

Puse un mazliet vairāk. VII

"365 atbrīvošanās" daļa!

SKATĪT VIII DAĻU

Puse un mazliet vairāk. VIII

"365 atbrīvošanās" daļa!

Praktiski 365 atbrīvošanās nozīmē, ka Tavā rīcībā būs 6-10 minūšu gari audio ieraksti, kurus Tu vari klausīties noteiktā, sevis izvēlētā secībā. Vai arī Tu vari uzticēt izvēlēties noteiktu tēmu savai atskaņošanas ierīcei. Tu vari klausīties katru dienu vienu ierakstu. Tu vari klausīties vairākus pēc kārtas. Izvēle ir Tavā ziņā.

IELIKT GROZĀ 9. DAĻU

... UN VĒL SĪKĀK PAR 365 ATBRĪVOŠANĀS

SKATIES

VIDEO

BONUSS!

Saglabā un noklausies

2 atbrīvošanās!

Darbs ar sevi
Mīlēt ķermeni

E-KURSA DARBĪBAS PROCESS

1. Solis

E-kursa pirkums un apmaksa

2. Solis

Pieslēgšanās savai akadēmijai un iepazīšanās ar e-kursa pieejamajām nodarbībām

3. Solis

Patstāvīga e-kursa materiālu apguve, saņemot katru dienu jaunas zināšanās

savā akadēmijā

MAIRA GŪTMANE

Tavs ATBRĪVOŠANĀS

CEĻVEDIS

Atrodi arī citur:


  • Cigun skolotāja, pārmaiņu trenere
  • Kopā ar projektu "Dzīves elpa" jau vairāk kā 5 gadus
  • Grāmatas "Pamodināt sevī Radītāju" autore. Atbrīvošanās metode arī ir pieminēta šajā grāmatā.
  • Ceļš sevis izpratnē un iepazīšanā jau turpinās no 2001. gada, kopš 2014. gada - sertificēta Rekonektīvās dziedināšanas praktizētāja, paralēli darbošanās starptautiskajā klīnikā "Amber Life"

Lai mums kopā fantastisks atbrīvošanās gads!


Un es jau tagad zinu, ka tas tev nesīs daudz atklāsmes, brīvību, smieklus, vieglumu un ļaus šai tavai dabiskajai harmonijai izpausties visās tavas dzīves jomās – veselībā, labklājībā un attiecībās!

Ko par mums saka citi

"Dzīves elpa" man zināma tik īsu laiku, bet teikt varu tā:

Dzīves elpa – miera telpa, Dzīves elpa – mana elpa. Lai arī pagaidām maksas vebinārus atļauties nevaru, izmantoju bezmaksas. Paldies Tev, Eva, un visiem pasniedzējiem, ka jūs esat!

Pēc katra vebināra jūtos tik pozitīvi uzlādēta. Paldies!

Ilva

Rīga

Šis projekts aptver tieši tās dzīves sfēras, kas man ir interesantas un noderīgas savai attīstībai – psiholoģija, ezoterika un veselība. Jā, laika ierobežojuma dēļ un finansiāli nevaru atļauties būt klāt visās nodarbībās, bet ar prieku piedalos tajos vebināros, kurus mana intuīcija it īpaši tuvu pievelk klāt sirdij. Pie mums atnāk tieši tā informācija, kas mums ir nepieciešama; tāpēc liels Paldies, ka dodat mums šo iespēju uzsmelt informāciju, pārējais jau notiek pats no sevis, kā mums ir lemts.

D.Millere - Balandīna

Rīga

E.Celmiņa

Sigulda

Esmu pateicīga par šo iespēju, sēžot mājās, apgūt daudz ko jaunu, pilnveidoties. Paldies Evai par rūpēm, lai viss būtu kārtībā, par atgādinājumiem par kārtējo nodarbību – tos nevarēja nepamanīt. Entuazisma pilnas ir Ingas nodarbības, viņas zināšanas ir apbrīnojamas, visu viņa māk izskaidrot, pamatot. Sejas vingrinājumi ir ļoti interesanti, spēcīgi. Paldies! Lai veicas turpmāk Jums visiem šajā darbā!

E-KURSS "365 ATBRĪVOŠANĀS"

Starp citu, tas ir mazāk kā 1 kafijas cena dienā

JĀ, VĒLOS ŠO E-KURSU SEV!

30 ATBRĪVOŠANĀS TĒMAS

IX DAĻA

- 50%

Šobrīd 32.50 EUR, vēlāk 62.50 EUR

Iegādājoties šo e-kursu Jūs saņemsiet piekļuvi 365 atbrīvošanās IX daļas 30 atbrīvošanās tēmām, kuras aprakstītas augstāk redzamajās sadaļās. Katru mēnesi tiks izveidotas un pievienotas jaunas atbrīvošanās tēmas, kuras Jūs varēsiet iegādāties atsevišķi, tā izveidojot pilnu 365 atbrīvošanās tēmu ciklu.

Virtuālais apmācības projekts

"Dzīves elpa"

7+

Pastāvēšanas

ilgums

500+

Novadīti

vebināri

25+

Pasniedzēji