MAIJS. Tu esi viss skaistākais zieds uz pasaules.


Ziedēšanas svētki. Piedalies šajos svētkos un ziedi līdz.

 Mācies to darīt tikpat viegli un brīvi.

Ziedi! Ar baudu un prieku par savu eksistenci. Sajūti enerģiju. Tā devusies augšup un dzinusi asnus. Tā mainās. Tā sāk izplesties lapās un ziedos. Ej līdzi! Saplūsti un ziedi!

Tā ir Tava iespēja radīt. Tu radi sevi un savu pasauli. Radi to ar savu ziedēšanu. Ar tās nesto harmoniju un skaistumu Tu spēj radīt paradīzi.

Tu esi viss skaistākais zieds uz pasaules, kas jau dzimis kā pilnība. Ziedi ar pārliecību un spēku. Pasaule Tev atsauksies, un Tu pamanīsi, ka atrodies citur, citā pasaulē.

Tu mainījies – Tu atļāvi sev ziedēt, Tu atļāvi sev noticēt, Tu atļāvi sevi  mīlēt vairāk par visu uz pasaules, Tu atļāvi sevi izbaudīt dzīvības prieku. Un nu Tu esi citā pasaulē. Nevis tāpēc, ka vēlies aizbēgt no ciešanām un sāpēm, bet gan tāpēc, ka Tu esi radītājs un Tu radi pasauli, kurā vēlies dzīvot

/ M. Gūtmane/Dalīties sociālajos tīklos: