INGA ŽENTIŅA. Kā palīdzēt jaunā laika bērnam atrast piepildījumu un savu vietu dzīvē.TIKŠANĀS MĒRĶIS. Apzināties savu, kā vecāka vai vecvecāka, lomu bērna dzīvē un to veikt efektīvāk un apzinātāk.

Šobrīd vecāki redz, ka bērni ir savādāki savās interesēs un pasaules uztverē un, ka pasaule mainās ļoti strauji dzīves un profesiju jomā un rada satraukumu kā audzināt bērnus un kā palīdzēt atrast vietu dzīvē.

Pasaule demonstrē straujas izmaiņas visās jomās un šī nodarbība palīdzēs apzināties notiekošo un rast risinājumus no Augstākas Apziņas redzējuma – izprotot jaunā laika enerģijas, pasaules virzību un atpazīstot bērna dvēseles unikalitātes. Tikšanās unikalitāte ir ieraudzīt jaunus risinājumus laimīgākai un harmoniskākai dzīvei un attiecībām.  

Ko iegūsiet apmeklējot šo nodarbību?
Vecāki un vecvecāki iegūs izpratni kā un cik daudz nodot bērnam no savas pieredzes. Vecāki vairāk izpratīs ko patiesībā stāsta bērna attieksme, uzvedība, slimības. Vecāki apzinātāk varēs palīdzēt sev un bērnam veidot veselību, laimi un rast piepildījumu dzīvē. Vecāki un vecvecāki apzināsies kā efektīvāk palīdzēt bērnam atrast savu vietu dzīvē.

 

 
 
 
 

 

 

Dalīties sociālajos tīklos: