INESE GULBE. Jaunā laikmeta izaicinājumi.Cikla mērķis. Vairot un popularizēt izpratni un zināšanas par Jaunā laikmeta enerģijām, kas nes dziļas pārmaiņas katrā cilvēkā un sabiedrībā kopumā.

Laikmetu maiņu dabīgie cikli ir normāla parādība kopējā attīstības vēsturē. Bet cilvēka mūžs ir tik īss, ka mēs nespējam ieraudzīt un saprast lielāku pārmaiņu cēloņus un sekas. Ja cilvēks turpina dzīvot vienkāršā, šaurā ikdienas ritmā, viņam katrs personīgs satricinājums ir līdzvērtīgs globālai katastrofai. Tikai paplašinot savu redzes lauku, atbīdot malā šauros uzskatus, var iegūt skaidrāku izpratni par procesiem, kas šobrīd notiek. Jo bezkaislīgāk katrs spēj paskatīties uz notiekošo, jo skaidrāk var ieraudzīt limumsakarības, cēloņus un sekas.

Ikviens klausītājs iegūs zināšanas un praktiskus padomus par jaunā laikmeta enerģijām, instrumentiem un dažām metodēm. Varēs salīdzināt savu pieredzēto ar piemēriem no citu pieredzēm. Piedāvāšu situāciju skaidrojumu no dažādu dimensiju perspektīvas, tādejādi parādot katras situācijas dažādu šķautņu izpratni.

Katru nodarbību noslēgs meditatīva, dziedinoša prakse, kas ļaus klausītājam atbrīvoties no traumatisku pieredžu sekām savā enerģētiskajā ķermenī.

 

 

 

Dalīties sociālajos tīklos: