ALĪNA VORONOVA. 5 Stihiju Enerģijas Tavai labklājībai“Naudas Enerģijas” projekta lielā misija ir vairot mūsu Latvijas tautas labklājību, pilnveidojot un stiprinot to katrā atsevišķā cilvēkā, ģimenē, dzimtā.

 

“Naudas Enerģijas” projekta lielā misija ir vairot mūsu Latvijas tautas labklājību, pilnveidojot un stiprinot to katrā atsevišķā cilvēkā, ģimenē, dzimtā. Vispirms kā domāšanas veidu, attieksmi, emocionālo saikni ar naudu, kas tad nenovēršami pārtaps arī taustāmajā – maciņa biezuma izteiksmē.  No ģimenes un dzimtas šī labklājības enerģija pārceļos uz darba vietām, uzņēmumiem, mācību un valsts iestādēm.

Šis 5 nodarbību cikls ir radīts, lai iepazītu un praktizētu grāmatā “NAUDAS ENERĢIJA. Kā izprast naudu un vairot savu labklājību” izklāstītās idejas. Tajā ar 5 Stihiju - Uguns, Metāla / Gaisa, Ūdens, Zemes un Koka - enerģiju palīdzību kļūt efektīvākiem un laimīgākiem jautājumos, kas saistīti ar materiālās labklājības piesaistīšanu, saglabāšanu un vairošanu jūsu dzīvē.

Dalīties sociālajos tīklos: