Saruna par

Iknedēļas sarunu vakars

GALVENO

Mēs nākam pie Tevis, klausītāj, ar skaistu un jēgpilnu saturu - notikumu – sarunu. Mēs aicinām Tevi uz salu - uz „drošu patvērumu”, kur runāsim par GALVENO.

IR interesanti?

PIEVIENOJIES

Izraujies no postpatiesībām, viltus ziņām, reklāmas un propagandas plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, sanākot kopā ar mums “drošā patvērumā”, kur mēs runājam par GALVENO, par to, kas patiešām ir svarīgs katram no mums, netērējot laiku - savu dzīvi - ziņu sižetu apspriešanai.

Tiekamies katru otrdienu ar sarunas dalībniekiem Zoom platformā un pārējā laikā privātā Facebook grupā.

Sarunas notiks krievu valodā.

Sarunu sākuma laiks plkst.19:30

Tikšanās un sarunās ar Jums kopā būs

filozofs, rakstnieks, publicists, biznesmenis

Cigun skolotāja, Pārmaiņu trenere

MAIRA GŪTMANE

NAUMS NADEŽDINS

EVA VOLDIŅA

"Dzīves elpas"

veidotāja

Mēs tiekamies un runājam nevis kā skolotāji, bet kā liecinieki, kuru vārdi ir balstīti uz mūsu pašu dzīves pieredzēm.


Mēs dalāmies ar katra PAŠA UNIKĀLO vīziju/uzskatu un runājam tikai PATIESĪBU - tas ir, mēs aprakstām savu personīgo realitāti - bez izskaistinājumiem un bez pretenzijām zināt VISU, apzinoties savu ATŠĶIRĪBU. Galu galā mēs esam ļoti atšķirīgi. Pilnīgi atšķirīgi. Tāpat kā tu.


Tāpēc mums ir svarīgi KLAUSĪTIES un DZIRDĒT citādu viedokli. Ne jau kritikas vai noliegšanas dēļ, bet gan, lai apzinātos savu aprobežotību, lai paplašinātu robežas un tuvotos PATIESĪBAI, kas, starp citu, ir gan MĪLESTĪBA, gan BRĪVĪBA.


Atcerieties: mūsu grūtajos laikos tikai savs UNIKĀLAIS SKATĪJUMS uz notiekošo var dot cilvēkam esības harmonijas sajūtu, tas ir, to pašu LAIMĪBU, ko katrs no mums meklē.


Pievienojies, būs interesanti. Un noderīgi.

APZINĀTS UN ATKLĀTS DIALOGS PAR SVARĪGO

Kāpēc šīs tikšanās sērijas sauc "Sarunas par Galveno"?

Fragmenti no sarunām

Kas ir LAIME?

Viss ir attieksmē. Kas ir LAIME?

Evolūcija un autisms. Kas ir LAIME?

Nauma metode. Psihosomātika.

Zaudējuma sajūta un skumjas.

Kāds spēks ir mūsu zemapziņai?

Realitāte un stereotipi

Realitāte un ilūzijas

Sociālo lomu ietekme uz tavu pasaules redzējumu

Par trim potenciāliem

Kas atrodas manā ekosistēmā?

Jaunā pasaule ir blakus

2 galvenie šī brīža uzdevumi

Ko jaunajā pasaulē nozīmē "mans cilvēks"?

MĒS JŪTAM, KA JUMS PIETRŪKST ŠO SARUNU...

Esot kopā ar mums Tu piedalies projektā, kurā vēlamies radīt drošu vidi, lai ikviens caur sarunām un kopā būšanu var ieraudzīt un novērtēt savu UNIKALITĀTI, neskatoties uz to, kas notiek apkārt.

STRONG POINT

A few words about your product/offer. Focus

on the benefits not

the features.

A few words about your product/offer. Focus

on the benefits not

the features.

STRONG POINT

A few words about your product/offer. Focus

on the benefits not

the features.

STRONG POINT

A few words about your product/offer. Focus

on the benefits not

the features.

STRONG POINT

IZVĒLIES SAVU IESPĒJU PIESLĒGTIES SARUNĀM

JANVĀRA TIKŠANĀS | 3 tiešraides

JANVĀRA TIKŠANĀS

3 tiešraides

1. TIKŠANĀS Saruna par LAIMI. Kas ir LAIME? Vai es varu būt laimīgs šeit un tagad? Vai vienmēr var (un vajadzētu) būt laimīgam? | 12.50 EUR

2. TIKŠANĀS Psihosomatika - ķermeņa padomi (priekšā teikšana) ceļā uz veselību un laimi. | 12.50 EUR

3.TIKŠANĀS Ilūzijas un realitāte manā dzīvē. Pēc kā vadīties un kā atšķirt vienu no otra. | 12.50 EUR

IZVĒLĒTIES TIKŠANOS

11.01.2022

18.01.2022

25.01.2022

JANVĀRA SARUNU ABONEMENTS (3 tiešraides) | 30.00 EUR

IELIKT GROZĀ

FEBRUĀRA TIKŠANĀS | 4 tiešraides

FEBRUĀRA TIKŠANĀS

4 tiešraides

1. TIKŠANĀS Saruna par Dievu un manām attiecībām ar Viņu. Vai man tās ir vajadzīgas un, ja jā, tad kādas? | 12.50 EUR

2. TIKŠANĀS Par labo un ļauno, kas nav realitātē, bet ar ko ir pilnas mūsu ilūzijas. Un par mūsu sarežģīto, maldīgo ikdienas izvēli: būt labam vai būt laimīgam? | 12.50 EUR

3.TIKŠANĀS Par dzīvi melos, patiesībā un īstenībā. Par dialogu, kā veidu, kā tos atšķirt. | 12.50 EUR

IZVĒLĒTIES TIKŠANOS

01.02.2022

08.02.2022

15.02.2022

FEBRUĀRA SARUNU ABONEMENTS (4 tiešraides) | 30.00 EUR

IELIKT GROZĀ

22.02.2022

4.TIKŠANĀS Par vainas sajūtu, patiesu vainu un piedošanas kaitīgām sekām. Vai varat būt laimīgs bez viņiem? | 12.50 EUR

MARTA TIKŠANĀS | 4 tiešraides

MARTA TIKŠANĀS

4 tiešraides

1. TIKŠANĀS Pasaule, kurā mēs dzīvojam. Mūsu jaunā pasaule ir informācijas un informācijas plūsmu pasaule. Vai es varu atšķirt ziņas no notikumiem, reklāmu no informācijas, patiesību no pēcpatiesības, svarīgo no sekundārā? | 12.50 EUR

2. TIKŠANĀS Pasaule, kurā mēs dzīvojam. Vai viss, ko redzam sev apkārt, ir krīze? Vai degradācija? Vai attīstība? Vai varu būt pārliecināts, ka viss būs labi? | 12.50 EUR

3.TIKŠANĀS Pasaule, kurā mēs dzīvojam. Kādi ir mūsu pasaules harmonizēšanas pamati un prioritātes? Kādi ir jaunie personas un sabiedrības attiecību nosacījumi un normas? | 12.50 EUR

IZVĒLĒTIES TIKŠANOS

08.03.2022

15.03.2022

22.03.2022

MARTA SARUNU ABONEMENTS (4 tiešraides) | 30.00 EUR

IELIKT GROZĀ

29.03.2022

4.TIKŠANĀS Pasaule, kurā mēs dzīvojam. Galvenie mūsu pasaules attīstības vektori un galvenie šķēršļi mūsu ceļā. | 12.50 EUR

Šajā marta mēnesī mēs vairāk laika veltīsim sarunai par pasauli, kurā mēs dzīvojam. Šobrīd mēs piedzīvojam laiku, kādu vēl līdz šim neesam piedzīvojuši. Kas notiek? Ko darīt? Kāpēc tieši tagad? Par to un vēl daudz ko citu marta mēnesī.

APRĪĻA - MAIJA TIKŠANĀS | 4 tiešraides

APRĪĻA TIKŠANĀS

4 tiešraides

1. TIKŠANĀS Par vardarbības būtību un mūsu ilūzijām. Vai cilvēks var atteikties no vardarbības savā dzīvē, nekaitējot sev? | 12.50 EUR

2. TIKŠANĀS Par īpašumtiesībām un kontroli. Kā veidot attiecības ar mīļajiem, lai rastu harmoniju. | 12.50 EUR

3.TIKŠANĀS Ko mūsu jaunajā pasaulē nozīmē jēdzieni "mana māja", "mana ģimene", "mans vīrietis"? Kas tas ir, mana īstā ekosistēma? | 12.50 EUR

IZVĒLĒTIES TIKŠANOS

26.04.2022

03.05.2022

17.05.2022

APRĪĻA - MAIJA SARUNU ABONEMENTS (4 tiešraides) | 30.00 EUR

IELIKT GROZĀ

24.05.2022

4.TIKŠANĀS Mērķi un motivācija. Daudzi cilvēki šobrīd ir nulles stāvoklī, kad visu sākt no jauna. Kā saprast, kas no iepriekšējās dzīves ir paņemams līdz, kā sadzirdēt jauno? Kur ir tā robeža starp veco un jauno? Dzīve bez mērķa un motivācijas nekur neved. Bet mērķi un motivācija paši no sevis nerodas. Kā rīkoties, ja nevar atrast motivācijas? | 12.50 EUR

IELIKT GROZĀ

30.00 EUR

SARUNU ABONEMENTS

 • Tiešraides sarunas un to ieraksti Tavā Akadēmijā
 • Dalība slēgtā Facebook grupā
 • Savas unikalitātes apzināšanās
 • Veselīga viedokļu apmaiņa par pamatvērtībām
 • Plašāks skatījums uz sevi un dzīvi
 • Robežu nojaukšana starp ES un CITI
 • 1. un 2. tikšanās - VESELĪBA
 • Par garīgo un fizisko veselību.
 • Kā saglabāt / iegūt veselību šajā grūtajā laikā?
 • Kādi ir veselības un harmoniskas dzīves pamati?
 • 3. tikšanās - NĀVE
 • Ta ir daļa no mūsu dzīves, tāpēc runāsim par to, kā iemācīties dzīvot nedomājot par un nebaidoties no nezināmā, no nāves.
 • 4. tikšanās - ATTIECĪBAS
 • Esot harmoniskās attiecībās ar sevi, mēs varam sākt veidot harmoniskas attiecības ar cilvēkiem un pasauli sev apkārt.
 • 5.tikšanās - LABKLĀJĪBA UN FINANSES
 • Ar nemainīgu prāta stāvokli mēs radām nemainīgus rezultātus. Kā būt, lai izmainītos mana finansiālā realitāte?
IELIKT GROZĀ (16.11.)

BEZMAKSAS

16. UN 23. NOVEMBRIS

IELIKT GROZĀ

12.50 EUR

30. NOVEMBRIS

IELIKT GROZĀ

12.50 EUR

7. DECEMBRIS

IELIKT GROZĀ

12.50 EUR

14. DECEMBRIS

IELIKT GROZĀ (23.11.)

Ikviens dalībnieks, kas piedalās TIEŠRAIDĒS, tiks aicināts mūsu Facebook grupā ""Sarunas par Galveno" Dzīves elpa. 2022." Šeit mēs atbildēsim uz Taviem jautājumiem, uzklausīsim Tavu pieredzi, dalīsimies savās pārdomās par tēmām, ja ko nepaspēsim mūsu tikšanās reizēs. Vienu vārdu sakot, BŪSIM KOPĀ. lai ieraudzītu un izprastu JAUNO PASAULI, kurā mēs visi jau esam.

Atbalsta e-pasts: dziveselpa@dziveselpa.lv

Virtuālais apmācības projekts

"Dzīves elpa"

8+

Pastāvēšanas

ilgums

1000+

Novadīti

vebināri

25+

Pasniedzēji